Doelstellingen van de AGOG

De doelstellingen van de Stichting AGOG Nederland zijn:

  • Het bieden van zelfhulp door middel van lotgenotencontact voor mensen die willen stoppen met gokken en voor mensen die willen leren omgaan met de gokverslaving van iemand die hen lief is.
  • Het voorkomen en terugdringen van gokverslaving door middel van voorlichting en preventie, belangenbehartiging en consultatie.

Het organiseren van groepen, preventie, voorlichting en belangenbehartiging vindt vooral plaats op lokaal niveau. Daarnaast wordt op landelijk niveau een aantal activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld de telefonische hulplijn, training en deskundigheidsbevordering, publiciteit, het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen voor vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen, het vervaardigen van voorlichtingsmateriaal, de website en het uitgeven van een nieuwsbrief voor de afdelingen. Belangenbehartiging richting beleidsmakers en de kansspelaanbieders en voorlichting in de landelijke media wordt eveneens door en vanuit het Algemeen Bestuur verzorgd.

De deelnemers aan de AGOG-groepen formuleren de doelen van de AGOG ook als volgt:

  • Gokverslaafden helpen gokvrij te worden en te blijven, van hun verslaving af te komen, hun omgeving te ondersteunen en het leren omgaan met de gokverslaving en gokverslaafden;
  • Mensen leren zichzelf te helpen en zichzelf te kennen;
  • Mensen helpen hun leven weer op de rails te krijgen en er verantwoordelijkheid voor te nemen;
  • Mensen weer (maatschappelijke) doelen en mogelijkheden te laten ontdekken, waardoor hun leven waardevoller wordt;
  • Het creëren van een goede verstandhouding tussen AG-er en OG-er waardoor zij weer zinvol kunnen samenleven;
  • Het stimuleren van gedragsveranderingen (eerlijkheid, openheid) en een positief zelfbeeld van de leden en het opnieuw bouwen van het vertrouwen.

Direct aanmelden

Hieronder vind je een overzicht van onze groepslocaties.
Zoek jouw dichtsbijzijnde locatie en meld je vrijblijvend aan voor een intakegesprek.

Enschede: 06 570 745 40 (Koen)
Zwolle
06 27147085 (Johan)
Venlo
06 54 34 83 74 (Eric)
Utrecht
06 245 599 34 (Marco)
Rotterdam
06 218 851 99 (Henk)
Oss
06 36 00 13 04 (Marcel)
Nijmegen
06 147 474 75 (Gert)
Leeuwarden
06 202 919 30 (Johan)
Kerkrade
06 270 423 04 (Lia)
Haarlem
06 435 600 60 (Wouter) / 06 109 371 68 (Christiaan)
Groningen
06 202 919 30 (Johan)
Eindhoven
06 18744996 (Rian) & 06 141 480 26 (Tom)
Den Haag
06 142 935 30 (Chris) & 06 496 41 361 (Alex)
Breda
06 222 00 315 (Jac)
Arnhem
06 19 19 50 65 (Feite)
Amsterdam
06 110 938 96 (Raymond)
Alkmaar
06 152 275 20 (Raymond)
Almere
06 166 268 78 (Dick)