Veelgestelde vragen

Over gokken en gokverslaving worden veel vragen gesteld. De ervaring van de AGOG-ers leert dat vaak dezelfde vragen worden gesteld. We hebben deze vragen op een rijtje gezet.

Wat is gokverslaving?
Iemand is volgens de AGOG gokverslaafd wanneer hij veel speelt, veel geld verliest en zowel zijn eigen leven als dat van mensen in zijn omgeving negatief beïnvloedt en daardoor in grote financiële, maatschappelijke en psychische problemen komt.

Bij de AGOG zeggen we dus dat iemand gokverslaafd is wanneer hij te veel tijd en te veel geld aan het gokken besteedt. We maken geen verschil tussen de termen ‘overmatig gokken’, ‘problematisch gokken’, ‘pathologisch gokken’ of gokverslaafd zijn.

Wanneer spreek je van een gokker en wanneer van een gokverslaafde?
Iemand kan voor de lol een gokspelletje spelen. Voor sommige mensen is het spelen van een spelletje meer dan een leuk tijdverdrijf geworden. Helaas is gebleken dat het voor een aantal mensen niet bij een spelletje blijft en zij door het overmatig en dwangmatig spelen in de problemen komen. Wanneer het gokken een dwangmatig karakter krijgt, wanneer mensen emotioneel afhankelijk van het spel worden en er te veel tijd en geld aan besteden, spreken we van een gokverslaafde.

Is gokverslaving te genezen?
Wij zijn van mening dat een gokverslaafde altijd een gokker blijft. Met de hulp van de AGOG is het een groot aantal gokverslaafden gelukt om gokvrij te worden en te blijven. Zij zeggen dat ze gokverslaafd zijn, maar dat ze nu niet meer spelen. De motivatie van de gokverslaafde speelt daarbij een essentiële rol. Stoppen met gokken lukt alleen wanneer de gokker dat zelf wil.

Onze ervaring is ook dat het gokverslaafden met een ouder of partner die deelnemen aan een OG-groep voor Omgeving Gokkers het eerder lukt om gokvrij te worden dan gokverslaafden zonder een OG-er.

Wat is het verschil tussen stoppen met gokken en gokvrij zijn?
Aan iedere nieuwe deelnemer aan een AG-groep wordt gevraagd direct te stoppen met gokken. Soms lukt dat niet meteen. Wanneer een groepslid een jaar lang niet gegokt heeft, wordt gezegd dat hij een jaar ‘gokvrij’ is. Echter, pas wanneer een gokverslaafde heeft bewezen niet meer in de ban te zijn van zijn verslaving, kan men daadwerkelijk zeggen dat hij gokvrij is. AG-leden en oud AG-leden zeggen dat zij altijd een gokker zijn en blijven, alleen spelen zij nu niet meer.

Wat moet een gokverslaafde het eerst doen om te stoppen?
De gokverslaafde moet duidelijk zelf inzien dat hij een probleem heeft. Stoppen met gokken lukt alleen als de gokverslaafde dit zelf wil. Stoppen met gokken lukt niet wanneer de gokverslaafde niet ronduit de feiten over zijn verslaving kan of wil aanvaarden.

Wij weten dat de AGOG-groepen helpen voor diegenen die werkelijk willen stoppen met gokken. De meeste gokverslaafden komen naar de AGOG wanneer ze kunnen toegeven dat ze in de ban zijn van het gokken. Vaak hebben ze diep moeten gaan voordat ze bereid waren hulp te aanvaarden.

Hoe lang duurt het voor een gokverslaafde gokvrij is?
Hier is geen standaard antwoord op te geven. Het variëert van mens tot mens; veel hangt af van iemands eerlijkheid en wilskracht. Vaak vindt er een terugval plaats en moet de gokker langer doorgaan met het proces van gokvrij worden.

Een gokverslaafde wil zonder hulp stoppen, lukt dat?
Soms zal dit lukken, maar de meeste gokverslaafden redden het niet alleen. Onze ervaring is dat zelfhulp – hulp door lotgenoten, mensen die weten wat het is om gokverslaafd te zijn en gokvrij te worden – erg goed helpt.

Waarom kan een gokverslaafde niet eenvoudig zijn wilskracht gebruiken om te stoppen?
Het komt niet vaak voor dat mensen louter en alleen op wilskracht een bepaald gedrag kunnen doen stoppen. Er zijn veel gokverslaafden die lange perioden niet gokten. Toch waren zij niet in staat hun verslaving te beëindigen en zijn zij op een bepaald moment toch weer met gokken begonnen.

Kan een gokverslaafde ooit weer normaal gokken?
Nee, een gokverslaafde kan nooit meer normaal spelen. Het eerste kleine gokje van een gokverslaafde is als de eerste borrel van een alcoholist. Vroeger of later valt hij onherroepelijk terug in hetzelfde oude vernietigingspatroon.

Zijn er meer gokverslaafden bij bepaalde groepen in de samenleving?
Alhoewel we bij de AGOG meer mannen dan vrouwen in de AG-groepen hebben, zien we dat gokverslaving in alle groepen van de samenleving voorkomt. Het verslaafd zijn aan gokken heeft niets te maken met iemands opleiding, beroep of inkomen.

Is verslaafd zijn aan gokken alleen een financieel probleem?
Nee, verslaafd zijn aan gokken is vooral een psychosociaal en emotioneel probleem. Natuurlijk geeft het gokverslaafd zijn vaak financiële problemen, maar gokverslaafden hebben vaak ook relatieproblemen, problemen op het werk of problemen met de wet. Van de vele serieuze problemen waarmee de gokverslaafde zich voor geplaatst ziet, lijkt het financiële probleem vaak het gemakkelijkst op te lossen. Wanneer de gokverslaafde gaat deelnemen aan de AGOG en stopt met gokken, wordt de financiële draagkracht groter. Wanneer hij goed het programma volgt, zal hij snel de afname van de financiële druk gaan voelen.

Hoe stopt iemand met gokken met de hulp van de AGOG?
Hij doet dit door de pijn, de angst en het verdriet met de andere AG-groepsleden te delen. Door deze emoties aan elkaar te laten zien en door elkaar te vertrouwen, door het eerlijk en open naar elkaar toe de onmacht tegenover het gokken toe te geven. En dit alles in een omgeving waar men zich thuis voelt en waar men zich geaccepteerd voelt.

Lukt het stoppen met gokken ook zonder de hulp van de omgeving?
Met een goede ondersteuning van mensen uit de omgeving (partner, ouders, familie en vrienden) heeft de gokverslaafde meer kans op succes. De meeste gokverslaafden ervaren hun gokprobleem als grote eenzaamheid. In de AGOG krijgt hij het gevoel ‘nooit meer alleen’ te zijn. Ook de mensen uit de omgeving van een gokverslaafde ontvangen veel steun van elkaar in de OG-groepen.

Is het mijn schuld dat hij is gaan gokken?
Veel deelnemers aan de OG-groepen vragen zich af of zij schuld hebben aan het feit dat iemand is gaan gokken. De gokverslaafden in de AG-groepen verwijten hun partner of ouders echter niets. Ze geven aan dat zij zelf degenen zijn geweest die gegokt hebben en dat zij zelf vergeten zijn om bijtijds hulp in te roepen.

Wie is verantwoordelijk voor de schulden?
Een ouder is niet verantwoordelijk voor de schulden die door een meerderjarig kind (ouder dan 18 jaar) zijn gemaakt. Ze zijn wel verantwoordelijk als het een minderjarig kind betreft.

Wanneer echtelieden in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zijn zij verantwoordelijk voor elkaars schulden. Dit is niet het geval wanneer zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn.

Samenwonenden zijn niet verantwoordelijk voor elkaars schulden, tenzij zij daar in een samenlevingscontract afspraken over gemaakt hebben.

Raak ik mijn wantrouwen naar de gokker ooit kwijt?
De schade die een gokverslaafde emotioneel, materieel en financieel heeft aangericht, kan ooit zo groot zijn dat de negatieve gevoelens hierover niet makkelijk verdwijnen. De partner en ouders van een gokverslaafde moeten er voor waken dat zij zichzelf niet door deze negatieve gevoelens laten meeslepen. Het deelnemen aan een OG-groep leert mensen uit de omgeving van een gokverslaafde niet alleen om de verslaafde te ondersteunen bij het stoppen met gokken, maar met name ook hoe zij elkaar en zichzelf kunnen helpen bij het omgaan met de gokverslaafde en zijn verslaving.

Komt het vertrouwen in de gokker ooit terug?
Veel partners en ouders van gokverslaafden zeggen – nadat zij hebben deelgenomen aan een OG-groep en de gokverslaafde heeft deelgenomen aan de AG-groep – dat zij weer geleerd hebben de gokker te vertrouwen. Er blijft vaak een gezonde controle naar de gokverslaafde bestaan die door de gokker positief ervaren wordt.

Voelen gokkers zich schuldig over hun gokverslaving?
Deelnemers aan de AG-groepen worden zich bewust van het verdriet dat zij de mensen in hun omgeving hebben aangedaan. Ze zijn zich ervan bewust dat zij vaak een lange weg te gaan hebben om het beschaamde vertrouwen weer te herstellen.

Wie kan deelnemen aan de AGOG-groepen?
Iedereen die wil stoppen met gokken kan deelnemen aan een AG-groep, ongeacht de spelletjes waardoor hij in de problemen is gekomen.

Iedereen die een relatie heeft met een gokverslaafde kan deelnemen aan een OG-groep. Er zijn geen andere regels voor deelname aan de AGOG. Wel adviseren we sterk om iedere nieuwe deelnemer aan een AG-groep iemand uit zijn omgeving te laten deelnemen aan een OG-groep.

Als ik naar de AGOG ga, weet dan iedereen dat ik gokverslaafd ben?
Nee, de A van AGOG staat voor anoniem. De groepsleden respecteren de anonimiteit en privacy van alle deelnemers.

Als ik stop met gokken, wordt het dan niet moeilijk om bepaalde zakelijke en sociale contacten te behouden?
Wij denken dat – wanneer je eerlijk bent – dit niet zal gebeuren.

Kan ik nooit meer met de lotto of staatsloterij meedoen?
Als je weet dat je met een gokspel risico’s loopt, waarom zou die gok dan weer nemen? Doe het dus maar niet.

Ik gok af en toe, voor de lol. Heb ik de AGOG toch nodig?
Wij denken dat wanneer je tijdens het spelen je sociale contacten uit het oog verliest, je de AGOG nodig hebt. Lees ook de gewetensvragen voor een gokker goed door. Wanneer je op minstens zeven vragen ‘ja’ antwoordt, dan wordt het tijd om over je speelgedrag na te denken en om wellicht contact met de dichtstbijzijnde AGOG-afdeling te zoeken.

Wat kost het deelnemen aan de AGOG?
De AGOG kent geen lidmaatschapskosten. Deelnemen aan de groep kost niets. Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de gemaakte onkosten zoals kosten voor koffie en thee.

Zijn oud-deelnemers aan een AG-groep nog welkom na een terugval?
Ja natuurlijk. We proberen iedereen die wil stoppen met gokken te helpen. Ongeacht of dat voor de eerste keer is of dat er sprake is van terugkomen in de groep na een terugval.

Wil de AGOG het gokken afschaffen?
Nee. De Stichting AGOG Nederland is van mening dat gokken altijd zal bestaan omdat de speelzucht van mensen niet te ontkennen valt. We vinden het belangrijk dat in de gokbehoefte van mensen wordt voorzien. Wat we echter afwijzen, is het creëren of het versterken van deze behoefte door bijvoorbeeld veel publiciteit, het bevorderen van de laagdrempeligheid van de toegang tot het spelen en het gebruiken van spelelementen in de reclame bij het bevorderen van de verkoop van verschillende soorten producten. We zijn grote voorstanders van de waarschuwingen in de amusementscentra: ‘Speel gerust, speel bewust’ en in Holland Casino: ‘Laat spelen een spel blijven’.

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen over gokken, gokverslaving en het werk van de AGOG bij het stoppen met gokken. We hopen op deze website voldoende informatie te geven om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Vind de AGOG-bijeenkomst bij jou in de buurt:

Voor informatie over de groep in je omgeving kun je onderstaand het AGOG-telefoonnummer bij jou in de buurt vinden. Geen gehoor maar wil je wel direct iemand spreken? Bel: 0800 – 22 777 22 (gratis). Of stuur ons jouw bericht via het reactieformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Alkmaar (Raymond) 06 391 895 31
Alkmaar (Gerben) 06 356 107 72
Almere (Dick) 06 166 268 78
Almere (René) 06 201 430 00
Amsterdam (Raymond) 06 110 938 96
Arnhem (Kevin) 06 194 580 94
Arnhem (Frits) 06 250 848 35
Breda (Rob) 06 525 414 14
Den Bosch (Robin) 06 364 944 30
Den Haag (Erwin) 06 218 106 08
Den Haag (Alex) 06 496 413 61
Eindhoven (Rian) 06 187 449 96
Eindhoven (Tom) 06 141 480 26
Twente (Koen) (ook Whats App) 085 04 709 05
Groningen (Johan) 06 202 919 30
Haarlem (Nico) 06 109 739 65
Haarlem (Amanda) 06 244 110 07
Kerkrade oneven weken (Lia) 06 270 423 04
Kerkrade oneven weken (Roel) na 18.00 uur 06 539 244 45
Leeuwarden (Johan) 06 202 919 30
Maastricht even weken (Lia) 06 270 423 04
Maastricht even weken (Roel) na 18.00 uur 06 539 244 45
Nijmegen (Feite) 06 191 950 65
Oss (Selma) 0412 636168
Rotterdam (Roy) 06 278 984 12
Rotterdam (Leander) 06 114 435 48
Rotterdam (Henk) 06 218 851 99
Utrecht (Marco) 06 245 599 34
Venlo (Eric) 06 543 483 74
Zwolle (Johan) 06 271 470 85
Enschede: 06 570 745 40 (Koen)
Koen 06 570 745 40
Zwolle
06 27147085 (Johan)
Venlo
06 54 34 83 74 (Eric)
Utrecht
06 245 599 34 (Marco)
Rotterdam
06 218 851 99 (Henk) & 06 114 435 48 (Leander)
Oss
06 461 793 61 (Kevin) 0412 63 6168 (Selma)
Nijmegen
06 191 950 65 (Feite)
Leeuwarden
06 202 919 30 (Johan)
Kerkrade
06 270 423 04 (Lia) 06 53924445 (Roel)
Haarlem
06 109 739 65 (Nico) Amanda 06 24411007
Groningen
06 202 919 30 (Johan)
Eindhoven
06 18744996 (Rian) & 06 141 480 26 (Tom)
Den Haag
06 142 935 30 (Chris) & 06 496 41 361 (Alex)
Breda
06 52 541 414 (Rob)
Arnhem
06 363 801 24 (Jelle) 06 250 848 35 (Frits)
Amsterdam
06 110 938 96 (Raymond)
Alkmaar
06 152 275 20 (Raymond)
Almere
06 166 268 78 (Dick) 06 214 3000 (René)